שרגא שלכטר

CoverPhoto

מתוך הקונכייה

שרגא שלכטר

₪35