type: 3

זוגות וסודות

זוגות וסודות
זוהר אביב
הוצאה: זוהר אביב
ת. הוצאה: 01-01-2018
לספרים נוספים
דיגיטלי
57 ₪
24 ₪
מודפס
 
88 ₪
מה גברים רוצים? מה נשים רוצות? איך מושכים בני זוג ואיך מושכים חיים שלמים ביחד? מהם הסודות לחיזוק הקשר ומהם הסודות שעלולים לגרום לו להתפרק? האם ניתן לחיות בשניים? ועם שניים?
זהו מקבץ סיפורים הומוריסטי לשימור הזוגיות, המתאים לרווקים ולנשואים, למועדים וליציבים.