type: 3

הסכמה

הסכמה
שרמיין פולס
הוצאה: לבבות
ת. הוצאה: 05-02-2019
לספרים נוספים
דיגיטלי
33 ₪
20 ₪
מודפס
69 ₪
59 ₪

כשגבריאל פרץ את הדלת, הוא השתלט על גופי ועל חיי.

במניפולציות ובעורמה - אף פעם לא בכוח - הוא השיל מעליי את עצמאותי, את ההגנות שלי ואת בגדיי, והפך אותי למכורה למגעו.

פעם היו לי חלומות ועתיד. עכשיו יש לי פחדים, צלקות וצרכים שאינם יודעים שובע.

אני פגועה במידה שאין לי תקנה, אבל אני אצליח לשרוד את האיש המסוכן ביותר ביוהנסבורג. לא אניח לו לשבור אותי, כי צעצועים שבורים נועדו להגיע לפח האשפה.